Polityka prywatności

VIRTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sportowej 8, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391724 (dalej jako VIRTAL), właściciel serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem http://www.virtal.pl (dalej jako serwis) przykłada wielką wagę do prawa użytkowników do ochrony prywatności.

VIRTAL zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy oraz / albo za zgodą użytkownika lub automatycznie.

Dane zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego:

Aby można było skorzystać z oferty VIRTAL, należy w pierwszej kolejności wysłać do VIRTAL zapytanie za pomocą przygotowanego formularza. Podczas wypełniania formularza należy podać w niezbędnym zakresie dane osobowe, a także dane nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie w sytuacjach wskazanych w stosownym oświadczeniu nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do skontaktowania się przez VIRTAL celem przekazania szczegółów oferty oraz rozpoczęcia świadczenia usług.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez VIRTAL działającą jako administrator danych osobowych  w celu kontaktowania się przez VIRTAL za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie i przedstawiania oferty handlowej, a także w celach dozwolonych przez ustawę. Podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i sprzeciwu co do przetwarzania w celach marketingu usług i towarów własnych VIRTAL. W w/w sprawach powinieneś ze względów bezpieczeństwa zwrócić się do VIRTAL na piśmie.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Dane zbierane podczas kontaktu:

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania jakichkolwiek czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail,  możemy ponownie wymagać potwierdzenia danych, w tym osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu email etc. celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie, w tym przesłania informacji handlowej. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej podałeś formularzu kontaktowym, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Ponownie, podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania żądanych informacji.

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu opisanych powyżej.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy z VIRTAL będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie.

W sytuacjach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa VIRTAL może być zmuszona udostępnić dane, w tym osobowe, upoważnionym organom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości etc.

Akceptując na poziomie formularza kontaktowego treść niniejszej Polityki Prywatności wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu kontaktowym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlową od VIRTAL dotyczącą produktów własnych VIRTAL, co jest zbieżne z celem złożenia przez użytkownika serwisu zapytania ofertowego.

Sposób kontaktu:

Jeśli wypełniałeś formularz kontaktowy albo wysłałeś do nas wiadomość e-mail, możemy kontaktować się telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie albo zaprezentowania produktów VIRTAL.

Cookies:

Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu można obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się serwis. Serwis rozpoznaje użytkownika, aby ustalić jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe – dzięki temu oferta serwisu staje się atrakcyjniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika. Nadto pliki cookies wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą również zbieraniu danych o ruchu na witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick dla usługi Google Analytics oraz w celach remarketingu ? stosowania reklam graficznych dla użytkowników strony. Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plików, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne  oraz stałe. Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z VIRTAL reklamodawców oraz partnerów;

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a VIRTAL informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie;

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez VIRTAL cookies w sposób opisany powyżej;

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Zaawansowane/Zablokuj pliki cookie. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję Narzędzia/Opcje internetowe/Ogólne/Usuń pliki Cookies.

VIRTAL nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności:

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisu wraz ze stosownym komunikatem na stronie głównej i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia użytkowników o zmianie poprzez jej umieszczenia w serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie danych zmian Polityki oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adesu e-mail biuro@virtal.pl.